BejelentésCintia Tündéres , mesés oldala
Szép Tündérország támad föl szívemben

MENÜ

Hírek
Friss hírek
Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek tündérek, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei.

Mese mese meskete
Szállj silence szemére....
Varázs erdők, tündérek
Régi mesét mesélnek
Hajnal hasadtáig
Kukorékolásig...
Sokféle elmélet létezik, amely szerint a tündérek valamilyen formában ma is léteznek, és minket, embereket segítve vagy gátolva, köztünk élnek.
A világot Jin és Jang erők egyensúlyaként tekintő elmélet szerint a Jang világa a pozitív energia forrása. Erre a világra hangolódtak a természet szellemei, és a tündérek is. Bennük testesül meg a természet intelligenciája, és az ő feladatuk minden életfolyam irányítása.

Li Tai-PO:
Tündérsziget

Ó drága Napfény,
tündér Holdvilág!
Sugárotokból él
e holt világ,
S körökben,
miknek útja végtelen,
Ó hogy szeretnék
élni veletek!
Hallottam egykor,
régen, hajdanán,
Van egy sziget,
melyet túl Indián
Rejt kék ölén
a Déli Óceán:
hol smaragd-erdőn
aranyág fakad,
S tündér les rád
minden virág alatt!
Ki ide ér, az többé
sohse sír,
haja nem őszül
arca rózsapír,-
Ó Boldogság,
hadd jöjjek most veled,
Míg a tündérek
szigetére érünk,
Hol örök fényt
szitál a kikelet .
Amikor beköszönt a holdsugaras éj,
Lassan életre kél a százéves kastély.
A jó öreg kert is felébred álmából,
Így megláthatod, milyen ő igazából.
Ha felragyog messze a titokzatos vár,
Pattanj a nyeregbe, mert éppen Téged vár!
Tűzszárnyú paripa hátán rövid az út,
Aranyvárban rejlik a csodálatos kút.
Igyál a vizéből, és haza is vigyél,
Aki megkóstolja, az új életre kél!

Benedek Elek: A vak királyfi

Szól ez a dal a vak királyfirul.
Ott élt szegény, hol narancs virul.
De szép egy ország! Haj, mit ér neki!
Hogy szép csak hallja, de meg nem nézheti.

A kék égen, nézd, hogy mosolyog a nap!
Amerre jár, virágok nyilanak.
Sütkérezik a nap melegén,
De őt magát, haj, nem látja, szegény!

Övé itt minden, minden, ami szép,
Nehéz bú nyomja mégis a szivét.
Fel-felsóhajt: mi bús az életem!
Koldussal is cserélne szivesen.

Ám néha-néha, holdas éjjelen,
Álom-tündér nála megjelen.
Kezét megfogja és ugy vezeti,
Mindent, mi szép, megmutogat neki.

Lát mindent, mi van fent és idelent:
A kék eget s tengert, a végtelent.
Ah! Az áldott nap! És a csillagok!
Az ő kedvére mind szebben ragyog.
A réteken millió szép virág,
Nézd, nézd, királyfi, de szép a világ!
Repked körötte pillangó s madár
S azt hiszi, ébren, nem álmodva jár.

Ihol, fa ágán kismadár dalol,
Elveszett párja, Isten tudja, hol.
"Várj, várj, madár!" szól s megáll tétova.
Madarat ő még nem látott soha!

Amire ébren vágyott hasztalan,
Im, nemcsak látja, keze rajta van.
Oh, mely gyönyör! Ha mindig tartana,
Az országárul de lemondana!

De száll az éj s a tündér is vele...
Csak a királyfi örök éjjele
Nem száll, oh, nem, hiába kél a nap,
Szegény királyfi sötétben marad.

Ragyog a nap, sugarát ráveti.
Mit ér! Mit ér! Sötét éj ez neki.
A nappal: éj, az éj nappala...
Szegény királyfi, de bús a dala...


" E napságtól a te neved Tündér Juliska. Bírálkodjál a természetedben. Légy büszke, viselj hét szépséget, és legyen hétféle tudományod: az első szépséged legyen a leánygyermeki bájosságod, a második szépséged a szemed ragyogása, a harmadik szépséged az arcod tündöklése, a negyedik szépséged a beszéded hatalma, az ötödik szépséged a termeted sudársága, a hatodik a szerelem szépsége, a hetedik a boldogságod szépsége. Hét ország királyfia kérjen meg tégedet, és hét ország felett hatalmad legyen. Mindezek a szépségeid a tizennyolcadik korod után váljanak hasznodra. Legyen hét tudományod: első legyen a varázslás. Úgy önmagadat, mint az állatokat tudjad elvarázsolni; második legyen a táltos fogalom; harmadik legyen a szíved érzete; hogy érezzél meg mindent; negyedik legyen, hogy tudjál parancsolni embernek és állatnak; ötödik legyen, hogy tudjál uralkodni minden boszorkány hatalmán; hatodik legyen, hogy a legnagyobb gúnár libád legyen a te táltos paripád; a hetedik tudományod legyen, hogy minden hajnalban a hajnalcsillag tavában, ami a hét szépség vize, fürödhessél. Tizennyolc éves korodban ahhoz a legényhez menj férjhez, akinek a paripája olyan táltos legyen, mint a tiéd. Azt a paripát arról fogod megismerni, hogy hétszín szőre lesz és hét lába, akárcsak a tiédnek. És csak annak adhatod oda a kezedet, a te szerelmedből. Most már viszem anyádat magammal, Isten veled és velünk is."


Kun Magdolna: Szeretnék

Szeretnék egy meseerdőt, olyan álommal szőtt,
elérhetőt, kis házikót patakokkal, lágyan formált dús fodrokkal.
Virággal telt selymes rétet, tücsökhangút, mely
dalra késztet, elsuhanó pillangókat, szivárványon hintázósat.
Magas hegyen lágy szirteket, rajta délceg törzsű fenyveseket,
szélben hajló búzatáblát, mely égig nyújtja dús kalászát.
Ezerszínű rózsakertet, mi illatával könnyet ejtet,
hegyoldalon zuhatagot, mely a napfénytől tükröt ragyog.
Ívelt folyót sebes árral, benne halat, ezer számmal,
vén tölgyfákat nagy lombokkal, hol mókus ugrál víg mosollyal.
Tiszta vizű, édes tengert, melyre a nap csókot lehelt,
dzsungelt, ahol sok száz állat, szabadon és büszkén járhat,
Szeretnék egy jobb világot, miben mindig szépet látok,
s nem lesz benne gyűlölet, csak el nem fogyó szeretet.
free countersIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!